Κυρώσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί έκτατους ελέγχους σε επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και ταυτόχρονα ελέγχουν αν τηρείται από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που προβλέπεται από την υπ’αριθμ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 545).


Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης.


Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία αντίγραφο των Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του οργάνου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».

nomo8esia left

ksenodoxeia

ekpaideutiria

grafeia

katastimata

wet chemical 

mageireia

estiasi

kyrwseis

Ακολουθήστε μας

FB logo circle white    YT icon circle white

Επικοινωνία

Νικηφορίδη 15, Παγκράτι, Τ.Κ. 132 31
Τ / F: 213 0248204
Κιν.: 6948 203032

Newsletter

Όνοματεπώνυμο:
Email: