Νομοθεσία Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής «Wet Chemical»

Από τον Αύγουστο του 2009 το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε μια σειρά αποφάσεων σχετικά με τη χρήση Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής με γόμωση από υλικό τύπου «Wet Chemical» για κατάσβεση μαγειρικών λιπών και ελαίων. Η ιδιαίτερη αυτή κατηγορία κατασβεστικού υλικού έχει συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 3.7 με παράρτημα που προστέθηκε το 2007 αλλά και με σαφή αναφορά στο κείμενό του ότι η χρήση της σκόνης και του διοξειδίου του άνθρακα για την κατάσβεση τέτοιου τύπου πυρκαγιάς είναι επικίνδυνη (ΕΝ3.7, σημείο 1-Σκοπός).

Η χρήση του υλικού αυτού είναι γνωστή και πριν από το 2007 αφού στην ευρωπαϊκή αγορά κυκλοφορούν εδώ και έτη συστήματα κατάσβεσης με «wet chemical» τα οποία προέρχονται από την Αμερική. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. έχει συμπεριλάβει στην γκάμα της φορητούς πυροσβεστήρες τύπου wet chemical από τον Μάιο του 2007. Στις Η.Π.Α., ήδη από το 1983 συζητήθηκε στις αρμόδιες επιτροπές της χώρας η μελέτη της χρήσης του «Wet Chemical» και σχετικά γρήγορα, το 1986 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του προτύπου NFPA17A (Πρότυπο για τα συστήματα ΤΕ wet chemical) το οποίο και εφαρμόζεται έκτοτε, με τις σχετικές τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Επίσης, υπάρχει και το εθνικό πρότυπο των Η.Π.Α. UL 300 σχετικά με την επίδοση των συστημάτων σε προδιαγεγραμμένες δοκιμές κατάσβεσης.
Η Ευρώπη δεν έχει εκδώσει αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο της σειράς ΕΝ για τα συστήματα αυτά ούτε ακόμα έχει δημιουργηθεί τεχνική επιτροπή για την κατάρτιση ευρωπαϊκού προτύπου. Στην Ελλάδα αντίστοιχα υπάρχουν αποφάσεις έγκρισης συστημάτων πιστοποιημένων κατά το πρότυπο NFPA 17Α ήδη από το 1996 (24/4/1996, 13275 Φ.704.10) ακολουθούμενη από άλλες τέσσερις: 24/10/1997-34046 Φ.701.6, 20/05/1998-17170 Φ.704.10, 08/06/2005-28583 Φ.704.10, 30/04/2007-22734 Φ.701.6 χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η χρήση του υλικού αυτού στα επαγγελματικά μαγειρεία όπου και χρησιμο¬ποιούνται μαγειρικά λίπη και έλαια.
Οι τελευταίες αποφάσεις 17/08/2009-41449 Φ.701.6, 09/11/2009-56404 Φ.701.6 (αποδοχή υλικού F-Class Solution), 26/11/2009-58557 Φ.701.6 και 27/11/2009-61047 Φ.701.6 έδειξαν τάση προσαρμογής της Ελλάδας στα αμερικάνικα πρότυπα πυρασφάλειας σε επαγγελματικές κουζίνες και μαγειρεία, όπου σταδιακά θα πραγματοποιούταν αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων ΣΤΕ σκόνης.
Στην απόφαση στις 27/11/2009, το Α.Π.Σ. θέ¬τει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα ΣΤΕ «Wet Chemical» εδάφιο 4, σημεία α-η). Ελλείψει ευρωπαϊκού προτύπου, η απόφαση αυτή θέτει το πλαίσιο για τα αποδεκτά (μη-πιστοποιημένα) ΣΤΕ παραθέτοντας πληροφοριακά και ενημερωτικά στοιχεία που αναφέρονται στο NFPA 17Α για τα ακροφύσια, τις σωληνώσεις κτλ.
Σύμφωνα με την διευκρινιστική απόφαση 61047/Φ.701.6 τα έγγραφα που απαιτούνται για την έγκριση των συστημάτων από τα γραφεία πυρασφάλειας μετά από την εγκατάστασή τους είναι τα εξής:

  • Μελέτη Εγκατάστασης
  • Τεχνική Περιγραφή
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις

Wet chemical

Η μελέτη και η εγκατάσταση γίνεται με ευθύνη διπλωματούχου μηχανικού (εδάφιο 6). Αν και οι δύο εργασίες αυτές έχουν γίνει από το ίδιο άτομο τότε η υπεύθυνη δήλωση είναι μία, διαφορετικά θα παραδίδεται στο γραφείο πυρασφάλειας δήλωση από τον μελετητή και ξεχωριστή δήλωση από τον εγκαταστάτη μηχανικό. Με την επεξεργασία των παραπάνω εγγράφων και εφόσον η τεχνική περιγραφή από τον μηχανικό είναι αποδεκτή γίνεται αντίστοιχα και το σύστημα αποδεκτό.
Οι τεχνικές περιγραφές που εκδίδονται από τις εταιρίες που διαθέτουν τα συστήματα αυτά, αποτελούν μέρος της τεχνικής περιγραφής του μελετητή-εγκαταστάτη μηχανικού που προσαρμόζεται περιγράφοντας το σύστημα στον χώρο που θα εγκατασταθεί ή έχει εγκατασταθεί.
Η απόφαση έχει άμεση ισχύ, δηλαδή οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν υποχρεούνται στην αντικατάσταση των συστημάτων σκόνης που διαθέτουν και οπωσδήποτε όταν βρίσκονται στο στάδιο της ανανέωσης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας (εδάφιο 5α).
Στις 4-2-2010 εκδίδεται η εγκύκλιος 6776 Φ.701.2 η οποία θέτει ποσοτικά όρια στην υποχρέωση των επιχειρήσεων στις οποίες λειτουργούν μαγειρεία, τα οποία όρια σχετίζονται με τον τύπο και τη χωρητικότητα του εξοπλισμού των μαγειρείων. Έτσι, επαγγελματικά μαγειρεία στα οποία λειτουργούν:

  • Μία (1) φριτέζα χωρητικότητας μέχρι δέκα (10) λίτρα ή
  • Μία (1) κουζίνα Ηλ. Ρεύματος, οικιακού τύπου
  • Μία (1) κουζίνα υγραερίου, οικιακού τύπου

δεν υποχρεούνται στην αντικατάσταση και χρήση του υλικού τύπου «wet chemical» στο ΣΤΕ αλλά στην παρουσία ενός τουλάχιστον φορητού πυροσβεστήρα με πιστοποιημένη κατασβεστική ικανότητα 25F.
Η ανάγκη για τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ξεκαθαρίστηκε με τη διευκρινιστική απόφαση 61047 και έχει να κάνει με τη διακοπή παροχής ενέργειας προς τον προστατευόμενο εξοπλισμό. Δεν συνδέεται με την αγωγιμότητα του υλικού αλλά μόνο με την εξάλειψη του παράγοντα συντήρησης της αυξημένης θερμοκρασίας στο αναφλεγέν λίπος ή έλαιο. Όπως και να έχει, δεν είναι δυνατόν να συστήνεται η συνύπαρξη ανθρώπων, ηλεκτρικού ρεύματος και «wet chemical», όταν αυτό αποτελεί υδατικό διάλυμα, χωρίς τις απαραίτητες διευκρινήσεις για τις εργαστηριακές συνθήκες μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
Επιπλέον, η απόφαση αυτή ζητά την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων και την συμπλήρωση των φακέλων που έχουν κατατεθεί στο Α.Π.Σ. για την έγκριση των υλικών και μετέπειτα ενημέρωσή του ίδιου του Α.Π.Σ και μόνο.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν πιστοποιεί συστήματα αλλά θέτει τις αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα γνωστά πρότυπα, τις αρχές της επιστήμης αλλά και τους κανόνες καλής πρακτικής.

nomo8esia left

ksenodoxeia

ekpaideutiria

grafeia

katastimata

wet chemical 

mageireia

estiasi

kyrwseis

Ακολουθήστε μας

FB logo circle white    YT icon circle white

Επικοινωνία

Νικηφορίδη 15, Παγκράτι, Τ.Κ. 132 31
Τ / F: 213 0248204
Κιν.: 6948 203032

Newsletter

Όνοματεπώνυμο:
Email: